شبی که ماه کامل شد

مرور برچسب

عاشورا

سیری در محرم و وقایع و اتفاقات آن

سال قمري با ماه محرم شروع مي شود که يکي از ماه هاي حرام است. در دين اسلام، جنگ و خونريزي براي کشور گشايي و منافع، بسيار نکوهيده و مذموم دانسته شده است مگر زماني که دشمن به قلمرو و کشور مسلمانان حمله کند. در اين زمان حق طبيعي هر انساني است…