شبی که ماه کامل شد

مرور رده

پوست، مو و ناخن

موهای سفید به ما چه می گویند؟

گرچه پیری با موی سفید همراه است، ولی موی سفید نشانه پیری نیست. اغلب مردم با گذر از 40 سالگی به استقبال موهای سفید رنگ می روند. برخی دیگر در سن 30 سالگی و برخی در سن های کمتر حتی 15 سالگی. در واقع پیاز هر مو دارای رنگ دانه هایی است که به آن…