دانلود تمام قسمتهای سریال مانکن

عدد 13 و دلایل نحس بودن آن از ابعاد مختلف

عدد 13 نزد اغلب ملت های دنیا، نحس و نامبارك محسوب می شود و در طول قرن ها تلاش شده از استفاده از اين عدد پرهيز گردد. اما عدد 13 سكه ای است كه دارای دو رو است. به طور مثال در ورق تاروت كارت 13، كارت مرگ می باشد كه درعين حال نشان دهنده تولد دوباره و نو شدن نیز هست، پس عدد 13 در حقیت نوشدن و زايش دوباره را نیز تداعی می کند.

عدد 13 1

عدد 13 هميشه با سحر و جادو در ارتباط بوده و عددی به شمار می آمده است كه اعتقاد داشتند از قدرت اسرارآميزي برخوردار می باشد. اين عدد نشان معرفت درونی است كه به افرادی كه با آن آشنايی دارند، قدرت می دهد. عدد 13 ممكن است براي افرادی نحس باشد كه از رازهايی كه اين عدد آشكار می كند، می ترسند ولی برای طرفداران علوم اسرارآميز  عدد مقدسی می باشد. در سایت تفریحی 5 عصر دلایلی از شوم بودن عدد 13 آورده شده است.

عدد 13 2

 دلایل نحس بودن عدد 13

 •  تعداد خدايان در يونان دوازده تا بوده اما وقتی سيزدهمین خدا وارد می شود يكی از آنها را می كشد و خود به جای او ميی نشيند و از آن به بعد همه چيز به هم می ريزد و وضعیت خراب می شود.
 •  از آنجا كه دوازده عددی بوده كه به 2 و 3 و 4 و 6 بخش پذير است و عدد كاملی به شمار می رود و درست بعد از آن عدد سيزده است كه به هيچ كدام از آن اعداد بخش پذير نيست، نحس گشته است.
 •  مسحيان، يهودای خيانت كار را سيزدهمين آن دوازده نفر می دانند.
 • در روز جمعه، 13 اكتبر 1307 ميلادی تعدادی از اعضای فرقه ای از صليبيون دوره قرون وسطی توسط فرمانداران فيليب چهارم، شاه فرانسه دستگير و محكوم گشتند.
 •  بعضی از معماران تا همين اواخر در بناها از ساخت طبقه سيزدهم به دلیل نحسی آن پرهيز می كردند.
 • گاهی پلاك سيزده بر روی نشانی ها گذاشته نمی شود.
 • مسيحيان در يك اتاق و پشت يك ميز، سيزده نفر در ضيافت شام نمی نشينند.
 • در هواپيمای ايرباس، صندلی شماره سيزده وجود ندارد.
 • سيزده در مسيحيت، عدد يهودا اسخريوطی است.
 • عدد اجتماع جادوگران نيز سيزده می باشد.
 • در ايران هم در نگاه عامه مردم با شومی عدد سيزده مواجه اند.

عدد 13 3

آن روی سكه عدد 13

 • سيزده در تقويم آزتك عدد مهمی محسوب می گردد. اين تقويم به ادوار سيزده روزه تقسيم شده است و در ضمن براي پيشگويی هم به كار گرفته می شده است.
 • در ميان اسراييليان باستان سيزده عددی مقدس بود، زيرا برای تابوت عهد، وجود سيزده چيز ضروری بود.
 • اين عدد بر طبق حروف ابجد، معادل احد (الف: 1، ح: 8، د: 4) و به معنی خدا می باشد.
 • از طرفی اگر مسيح سيزدهمين نفر به اضافه دوازده حواری خود باشد ديگر اين عدد نحس و شوم محسوب نمی گردد و اگر خورشيد را سيزدهمينِ دوازده صورت فلكی شناخته شده در آن زمان بدانيم از شومي این عدد دیگر خبری نيست.
 • عدد 13 در خیلی از آداب و رسوم كه علم هندسه در آن ها به نوعی وجود دارد، نقش محوری دارد، زيرا نمايانگر الگويی بوده كه در انسان، طبيعت و بهشت ديده می ‌شد. براي مثال 13 مفصل اصلی در بدن انسان وجود دارد، سال خورشيدی 13 مدار قمری دارد و ماه هر روز 13 درجه در آسمان حركت می كند.

عدد 13 3

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.