شبی که ماه کامل شد

دانلود تمام قسمتهای سریال مانکن

ازدواج دو جنسیتی ها و احکام آن

در اجتماع انسانی علاوه بر دو جنس زن و مرد، جنس سومی وجود دارد که تلفیقی از دو جنس زن و مرد است. به این جنس سوم، دو جنسیتی، خنثی یا ترنس می گویند. دو جنسیتی ها می توانند ازدواج کنند یا خیر؟ در صورت توانستن با چه جنسی می توانند ازدواج کنند؟ اگر شخصی با فرد دو جنسیتی ازدواج کرد و بعد از ازدواج متوجه شد، آیا حق فسخ دارد؟ ازدواج دو جنسیتی ها مسئله ای است که از ابعاد مختلف می تواند بررسی شود. در این مقاله ازدواج دو جنسیتی ها از دیدگاه احکام فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و به این گونه سوالات پاسخ داده می شود.

 

دو جنسیتی مشکل و غیر مشکل

در ابتدا برای بررسی احکام ازدواج دوجنسیتی ها باید آن ها را به دو دسته مشکل و غیر مشکل تقسیم بندی کرد. دوجنسیتی مشکل به معنای تلفیقی از جنس مرد و زن است که به یک اندازه ویژگی های مردانه و زنانه دارد. در واقع تشخیص زن یا مرد بودن آن مشکل است. در مقابل دو جنسیتی غیرمشکل از لحاظ خلق و خو و اندام جنسی به یکی از دو جنس زن یا مرد شباهت بیشتری است.

 

ازدواج دو جنسیتی مشکل

دو مسئله در موضوع ازدواج با دو جنسیتی مشکل مطرح است. یک اینکه آیا دو جنسیتی مشکل حق ازدواج دارد؟ و اینکه اگر کسی با دو جنسیتی مشکل ازدواج کرد آیا حق فسخ دارد؟

با بررسی نظر فقها دوجنسیتی مشکل چون نه زن است و نه مرد نمی تواند ازدواج کند. چراکه امیال جنسی او مشخص نیست. اگر با زن ازدواج کند ممکن است حس زنانه با او داشته باشد و اگر با مرد ازدواج کند ممکن است حس مردانه به او داشته باشد. بنابراین ازدواج دوجنسیتی مشکل، حرام و باطل است. و چون اصل عقد با دوجنسیتی مشکل باطل است، اگر این مسئله پس از ازدواج مشخص شود، عقد باطل محسوب می شود.

 

ازدواج دو جنسیتی غیر مشکل

دو جنسیتی غیر مشکل یا به زنان شباهت بیشتری دارد یا به مردان. ازدواج آن ها هم در کل حلال بوده و بر اساس گرایش آن ها به جنس مخالف می باشد. در این مسئله چهار حالت ممکن است پیش آید.

  1. مرد قبل از ازدواج می داند که قرار است با یک دوجنسیتی غیر مشکل ازدواج کند. در این وضعیت ازدواج حلال و مشروع است و مرد پس از ازدواج حق فسخ ندارد.
  2. زن قبل از ازدواج می داند که قرار است با یک دوجنسیتی غیر مشکل ازدواج کند. در این حالت نیز ازدواج حلال و مشروع است و زن پس از ازدواج حق فسخ ندارد.
  3. مرد قبل از ازدواج از دوجنسیتی بودن طرف مقابل خبر ندارد. در این وضعیت ازدواج حلال و مشروع است. اما مرد حق فسخ دارد و می تواند ازدواج را فسخ نماید.
  4. زن قبل از ازدواج از دوجنسیتی بودن طرف مقابل خبر ندارد. در این وضعیت ازدواج حلال و مشروع است. اما زن حق فسخ دارد و می تواند عقد را فسخ نماید.

 

حق حضانت دو جنسیتی مشکل

مسئله دیگری که در بحث طلاق مطرح است، حضانت فرزند دو جنسیتی مشکل می باشد. به عبارت دیگر اگر یک زوج دارای فرزند دو جنسیتی مشکل باشند، حق حضانت این فرزند بر عهده کیست؟

بسیاری از علما و من جمله علامه حلی معتقند که حکم دو جنسیتی مشکل با حکم دختر یکسان است. بدین معنی که حق حضانت دو جنسیتی مشکل تا هفت سالگی بر عهده مادر می باشد.

 

منبع:

احسان سامانی (1390)، احکام ازدواج دو جنسیتی ها، فصلنامه فقه پزشکی، سال سوم، شماره 7 و 8.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.