عدد ۱۳ و دلایل نحس بودن آن از ابعاد مختلف

عدد ۱۳ نزد اغلب ملت های دنیا، نحس و نامبارک محسوب می شود و در طول قرن ها تلاش شده از استفاده از این عدد پرهیز گردد. اما عدد ۱۳ سکه ای است که دارای دو رو است. به طور مثال در ورق تاروت کارت ۱۳، کارت مرگ می باشد که درعین حال نشان دهنده تولد دوباره و نو شدن نیز هست، پس عدد ۱۳ در حقیت نوشدن و زایش دوباره را نیز تداعی می کند.

عدد 13 1

عدد ۱۳ همیشه با سحر و جادو در ارتباط بوده و عددی به شمار می آمده است که اعتقاد داشتند از قدرت اسرارآمیزی برخوردار می باشد. این عدد نشان معرفت درونی است که به افرادی که با آن آشنایی دارند، قدرت می دهد. عدد ۱۳ ممکن است برای افرادی نحس باشد که از رازهایی که این عدد آشکار می کند، می ترسند ولی برای طرفداران علوم اسرارآمیز  عدد مقدسی می باشد. در سایت تفریحی ۵ عصر دلایلی از شوم بودن عدد ۱۳ آورده شده است.

عدد 13 2

 دلایل نحس بودن عدد ۱۳

 •  تعداد خدایان در یونان دوازده تا بوده اما وقتی سیزدهمین خدا وارد می شود یکی از آنها را می کشد و خود به جای او میی نشیند و از آن به بعد همه چیز به هم می ریزد و وضعیت خراب می شود.
 •  از آنجا که دوازده عددی بوده که به ۲ و ۳ و ۴ و ۶ بخش پذیر است و عدد کاملی به شمار می رود و درست بعد از آن عدد سیزده است که به هیچ کدام از آن اعداد بخش پذیر نیست، نحس گشته است.
 •  مسحیان، یهودای خیانت کار را سیزدهمین آن دوازده نفر می دانند.
 • در روز جمعه، ۱۳ اکتبر ۱۳۰۷ میلادی تعدادی از اعضای فرقه ای از صلیبیون دوره قرون وسطی توسط فرمانداران فیلیب چهارم، شاه فرانسه دستگیر و محکوم گشتند.
 •  بعضی از معماران تا همین اواخر در بناها از ساخت طبقه سیزدهم به دلیل نحسی آن پرهیز می کردند.
 • گاهی پلاک سیزده بر روی نشانی ها گذاشته نمی شود.
 • مسیحیان در یک اتاق و پشت یک میز، سیزده نفر در ضیافت شام نمی نشینند.
 • در هواپیمای ایرباس، صندلی شماره سیزده وجود ندارد.
 • سیزده در مسیحیت، عدد یهودا اسخریوطی است.
 • عدد اجتماع جادوگران نیز سیزده می باشد.
 • در ایران هم در نگاه عامه مردم با شومی عدد سیزده مواجه اند.

عدد 13 3

آن روی سکه عدد ۱۳

 • سیزده در تقویم آزتک عدد مهمی محسوب می گردد. این تقویم به ادوار سیزده روزه تقسیم شده است و در ضمن برای پیشگویی هم به کار گرفته می شده است.
 • در میان اسراییلیان باستان سیزده عددی مقدس بود، زیرا برای تابوت عهد، وجود سیزده چیز ضروری بود.
 • این عدد بر طبق حروف ابجد، معادل احد (الف: ۱، ح: ۸، د: ۴) و به معنی خدا می باشد.
 • از طرفی اگر مسیح سیزدهمین نفر به اضافه دوازده حواری خود باشد دیگر این عدد نحس و شوم محسوب نمی گردد و اگر خورشید را سیزدهمینِ دوازده صورت فلکی شناخته شده در آن زمان بدانیم از شومی این عدد دیگر خبری نیست.
 • عدد ۱۳ در خیلی از آداب و رسوم که علم هندسه در آن ها به نوعی وجود دارد، نقش محوری دارد، زیرا نمایانگر الگویی بوده که در انسان، طبیعت و بهشت دیده می ‌شد. برای مثال ۱۳ مفصل اصلی در بدن انسان وجود دارد، سال خورشیدی ۱۳ مدار قمری دارد و ماه هر روز ۱۳ درجه در آسمان حرکت می کند.

عدد 13 3

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.